IKH  - Uw bedrijfsbelang staat voorop

Als uw bedrijf gevestigd is in de Waarderpolder staat uw belang bij de Industrie Kring Haarlem (IKH) voorop. De IKH is er voor alle bedrijven in de Waarderpolder: groot of klein, ongeacht hun activiteiten.
Als spreekbuis van op dit moment ruim 150 ondernemingen houden wij ons bezig met collectieve zaken waar u als individuele ondernemer nauwelijks invloed op heeft. Onderwerpen als een schoon, heel en veilig werkgebied, een innovatief bedrijfsklimaat en een bereikbaar bedrijventerrein zijn de speerpunten waar de IKH zich voor inzet.
Zo werken wij aan optimale randvoorwaarden om te ondernemen.
Ook voor u.

Het laatste nieuws

Woonvisie Haarlem 2017-2020

De IKH heeft naar aanleiding van de nieuwe Woonvisie de gemeente geattendeerd op de afspraken zoals vastgelegd in het Convenant Waarderpolder: géén woonfunctie op het bedrijventerrein. In het kader van het definitief vaststellen van de Woonvisie is opnieuw benadrukt het bedrijventerrein Waarderpolder uit te sluiten voor woningbouwlocaties en/of transformatie van kantoren tot woningen.

 

Nieuwsbrief februari lees meer

IKH is de mede-initiatiefnemer van

Haarlemse Prinsjesdaglunch