IKH  - Uw bedrijfsbelang staat voorop

Als uw bedrijf gevestigd is in de Waarderpolder staat uw belang bij de Industrie Kring Haarlem (IKH) voorop. De IKH is er voor alle bedrijven in de Waarderpolder: groot of klein, ongeacht hun activiteiten.
Als spreekbuis van op dit moment ruim 150 ondernemingen houden wij ons bezig met collectieve zaken waar u als individuele ondernemer nauwelijks invloed op heeft. Onderwerpen als een schoon, heel en veilig werkgebied, een innovatief bedrijfsklimaat en een bereikbaar bedrijventerrein zijn de speerpunten waar de IKH zich voor inzet.
Zo werken wij aan optimale randvoorwaarden om te ondernemen.
Ook voor u.

Het laatste nieuws

 

Coalitieakkoord
In de aanloop naar de verkiezingen heeft de IKH intensief campagne gevoerd tegen woningbouw in de Waarderpolder. Het is verheugend te kunnen constateren dat de campagne succes heeft gehad. In het nieuwe coalitieakkoord is opgenomen, dat er de komende 10 jaar in de Waarderpolder geen locaties worden aangewezen voor woningbouw, met uitzondering van het gebied Oostpoort bij station Spaarnwoude. Eerder dit jaar heeft de IKH ingestemd met de herontwikkeling van het gebied Oostpoort. Het coalitieakkoord bevat ambities en onderwerpen waar de IKH over van gedachten wil wisselen met de nieuwe verantwoordelijk wethouder. Binnenkort vindt een gesprek plaats.

 

Nieuwsbrief juni lees meer

IKH is de mede-initiatiefnemer van

Haarlemse Prinsjesdaglunch