"Opkomen voor de belangen in de polder"

De IKH komt op voor de belangen van grote en kleine bedrijven in de Waarderpolder, ongeacht hun activiteiten. Als lid kunt u bij ons terecht voor vragen én oplossingen voor uw problemen. De laatste jaren is er al veel gebeurd om de Waarderpolder tot een innovatief en modern bedrijventerrein te maken. Door ons te focussen op vijf speerpunten, onze "Big Five", willen wij een optimaal ondernemersklimaat bereiken in de Waarderpolder: schoon, heel, veilig, innovatief en bereikbaar! 

 Bruno Giebels, algemeen directeur Sportfondsen Groep bv