"Laten we het potentieel van de polder 100% benutten!"

Een goede samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid is noodzakelijk om ONS bedrijventerrein Waarderpolder een aantrekkelijke omgeving te laten zijn en onontbeerlijk om lokaal en internationaal zaken te kunnen doen. Voor de huidige bedrijven maar ook voor toekomstige bedrijven. Daarin speelt de IKH een cruciale rol en daarom moet iedere ondernemer in de Waarderpolder dit ondersteunen. De Waarderpolder is een mooi bedrijventerrein en heeft nog heel veel potentieel. Laten we dit volledig benutten. Ik zet me daar 100% voor in.  

Eric Boonstra, Managing Director EvoSwitch