"Overheid en bedrijfsleven dragen het 'wij' gevoel uit"

De IKH heeft door haar consequente overlegstructuur met de gemeente Haarlem de basis gelegd voor een functionerend parkmanagement. Zowel overheid als bedrijfsleven dragen het "wij" gevoel uit en hebben het volste vertrouwen dat de groei van het industrieterrein op verantwoorde wijze kan worden gerealiseerd.

Robert Bloemers, directeur Imbema Holland B.V.