speerpunten

Aandachtspunten voor de komende jaren

  • Betere uitvoering van het schoon- en heel houden van de Waarderpolder (samenwerking met Spaarnelanden).
  • Verdere verbetering van de bereikbaarheid (bijvoorbeeld de Oudeweg en Waarderweg).
  • Ondersteunen van innovatie (bijvoorbeeld de 3D Makerszone aan de Oudeweg).
  • Promoten van het bedrijventerrein en aantrekken van nieuwe bedrijven.
  • Uitbreiden projecten en dienstverlening via Parkmanagement, waar u gebruik van kunt maken.
  • Gemeente en provincie betrokken houden bij het economisch belang van de Waarderpolder.