Bereikbaar

Bereikbaarheid is van levensbelang voor ondernemers. De Schoterbrug, de deels verbrede Waarderweg en de fly-over naar de Oudeweg zijn enkele voorbeelden van zaken waarvoor de IKH zich jarenlang heeft ingezet. Recentelijk is het gelukt om ook de Waarderbrug weer in twee richtingen toegankelijk te maken voor autoverkeer.

Voor de komende jaren zet de IKH zich in voor onder meer verbetering van de doorstroming op de Oudeweg, de verdubbeling van de Waarderweg en Vondelweg en de totstandkoming van een fietsbrug over de Industriehaven.