speerpunten

Heel

De IKH acht het van groot belang dat de kwaliteit van wegen, fietspaden, verkeersborden, bewegwijzering, straatverlichting, straatmeubilair en dergelijke in de Waarderpolder op orde is. 

De IKH spreekt de gemeente aan op haar taak als het gaat om onderhoud en beheer. Parkmanagement is het aanspreekpunt voor bedrijven met klachten hierover.