Veilig

De collectieve beveiliging van de bedrijven in de Waarderpolder is al jaren een groot succes. Het openbare gebied wordt 's avonds, 's nachts en in het weekend bewaakt door een professioneel beveiligingsbedrijf middels intensieve surveillance. Hierdoor is het aantal inbraken al jaren zeer laag en is de veiligheid van de Waarderpolder gewaarborgd. Ook het risico van grote bedrijfsbranden is kleiner geworden dankzij de surveillance.

Door de ingevoerde BIZ (bedrijfsinvesteringszone) worden de kosten gedeeld door alle bedrijven. Ook voor de verkeersveiligheid zet de IKH zich in. Gevaarlijke kruispunten, onverlichte weggedeelten en ontbrekende signalering worden aangekaart bij de gemeente. De IKH is geen voorstander van uitbreiding van recreatieve fietsroutes door de Waarderpolder. Het intensieve (vracht)verkeer is een risico voor (recreatief) fietsverkeer.